Mục trang chủ: là một cái vòng xoay

5 000 xu
2 000 xu
1 000 xu
1k
500 xu
100 xu

Mục thứ 2: tên là Nhận quà

  • Đầu tiên là điểm danh
  • Thứ 2 giới thiệu bạn bè
  • load link: https://www.vaykhonglai.com/duoinhanqua
  • Kiểm tương tự app mmo

Mục thứ 3: mục Tôi

  • Thay vì load như mấy app cũ thì làm kiểu có biểu tượng như nay
  • phía dưới load link: https://www.vaykhonglai.com/duoimuctoi

tên app 1: Vòng xoay kiếm tiền

Tên app 2: Thẻ Cào May Mắn

Mục trang chủ kiểu cào cào trúng 100 xu, 200 xu,....
Còn các mục còn lại tương tự biến đổi sao để tránh multi là dc
thay hai cái link ở 2  mục
Mục 2: https://www.vaykhonglai.com/duoinhanquaappcao
Mục 3: https://www.vaykhonglai.com/duoimuctoiappcao

Tên app 3: Bốc thăm trúng thưởng

Mục trang chủ kiểu cái bình bốc bốc trúng 100 xu, 200 xu,....
Còn các mục còn lại tương tự biến đổi sao để tránh multi là dc
thay hai cái link ở 2  mục
Mục 2: https://www.vaykhonglai.com/duoinhanquaappboctham
Mục 3: https://www.vaykhonglai.com/duoimuctoiappboctham

Tên app 3: Bốc thăm trúng thưởng

Mục trang chủ kiểu cái bình bốc bốc trúng 100 xu, 200 xu,....
Còn các mục còn lại tương tự biến đổi sao để tránh multi là dc
thay hai cái link ở 2  mục
Mục 2: https://www.vaykhonglai.com/duoinhanquaappboctham
Mục 3: https://www.vaykhonglai.com/duoimuctoiappboctham

Tên app 4: Phóng phi tiêu trúng thưởng

Mục trang chủ phóng phi tiêu trúng 100 xu, 200 xu,....
Còn các mục còn lại tương tự biến đổi sao để tránh multi là dc
thay hai cái link ở 2  mục
Mục 2: https://www.vaykhonglai.com/duoinhanquaappphongphitieu
Mục 3: https://www.vaykhonglai.com/duoimuctoiappphongphitieu

Tên app 5: Gắp thú bông

Mục trang chủ gắp thú bông trúng 100 xu, 200 xu,....
Còn các mục còn lại tương tự biến đổi sao để tránh multi là dc
thay hai cái link ở 2  mục
Mục 2: https://www.vaykhonglai.com/duoinhanquaappgapthubong
Mục 3: https://www.vaykhonglai.com/duoimuctoiappgapthubong

rút tiền: https://www.vaykhonglai.com/ruttienappgapgaubong

rút tiền: https://www.vaykhonglai.com/ruttienappphongphitieu

rút tiền: https://www.vaykhonglai.com/ruttienappboctham

rút tiền: https://www.vaykhonglai.com/ruttienappthecao

rút tiền: https://www.vaykhonglai.com/ruttienappvongxoay

app6 

Mục 2: https://www.vaykhonglai.com/duoinhanquaapp6
Mục 3: https://www.vaykhonglai.com/duoimuctoiapp6

rut tiền https://www.vaykhonglai.com/duoimuctoiapp6

tên
app7: Vay Nhanh ( có vòng xoay)
app8: Vay Trả Góp ( theo một trong các app còn lại)
app9: Vay Không Lãi ( theo một trong các app còn lại)

app10: Vay gấp ( theo một trong các app còn lại)

app7 app8 app9 app10 (Link thay số 7 thành số 8 .....)

Mục 2: https://www.vaykhonglai.com/duoinhanquaapp7
Mục 3: https://www.vaykhonglai.com/duoimuctoiapp7

rut tiền https://www.vaykhonglai.com/ruttienapp7

Mục vay https://www.vaykhonglai.com/duoinhanquaapp7vay

app 7 8 9 10 là app vay, quay ra khoản vay 0%, vay không lãi, Vay nhận tiền ngay, Vay nhanh rồi cho load link vay

Link vay cho load trong app khi ấn vào cho load ra ngoài