Yêu cầu rút tiền của bạn đang được duyệt, bạn vui lòng bấm vào nút " THEO DÕI QUÁ TRÌNH RÚT TIỀN " để xác nhận và theo dõi quá trình rút tiền nhé.

THEO DÕI QUÁ TRÌNH RÚT TIỀN

Lưu ý: Bắt buộc phải ấn nút phía dưới yêu cầu của bạn mới được chấp nhận