Nhiệm vụ  1: Nhấn vào nhận 10k và làm theo yêu cầu

Kiếm Tiền Online Không Cần Vốn

NHẬN 10K

KTIEN: Giải trí nhận quà

NHẬN 10K

Vay0%: Vay Tiền Online Nhanh

NHẬN 10K

Kiếm tiền online

NHẬN 10K

Mlinh: Đọc báo kiếm tiền

NHẬN 10K

Tìm mã giảm giá

NHẬN 10K

Hỗ trợ tài chính

NHẬN 10K

Momo

NHẬN 10K

Cashzine

NHẬN 10K

Novelah: Đọc truyện 

NHẬN 10K

Readward

NHẬN 10K

VNPAY - Ví gia đình

NHẬN 10K

Thương mại điện tử

NHẬN 10K

Mạng xã hội

NHẬN 10K

Chém hoa quả nhận tiền

NHẬN 10K

MMO: Kiếm tiền trực tuyến

NHẬN 10K

MMO: Kiếm tiền online đổi thẻ

NHẬN 10K

Vlien: Hỗ trợ tài chính

NHẬN 10K

Vietvay: Vay tiền online nhanh

NHẬN 10K

Quiz Games Chơi game kiếm tiền

NHẬN 10K

Vòng xoay: Kiếm tiền online

NHẬN 10K

SOSVAY: Vay tiền online nhanh

NHẬN 10K

Xoay0%: Vay tiền online nhanh

NHẬN 10K

V: App Kiếm Tiền Online Uy Tín

NHẬN 10K

WIN88: Game bài đổi thưởng

NHẬN 10K

BocTham: Bốc Thăm Nhận Thưởng

NHẬN 10K

Vay5: Vay tiền online nhanh Nh

NHẬN 10K

APP 10

APP 1

APP 2

APP 3

APP 4

APP 5

Các bước thực hiện:

Bước 1: Ấn vào nút TẢI APP ở bên dưới dưới và tiền hành cài đặt app

  • Bạn nên tải hết tất cả các app một lúc
  • Cứ bấm theo thứ tự bấm rồi tải

Bước 2: Sau khi ấn tải nhiều app một lúc, bạn  quay vào đây quay lại app1 ấn vào nút ĐÁNH GIÁ và tiến hành đánh giá như bước 3

Bắt buộc phải tải hoàn tất và hiện chứ MỞ như hình

Với mỗi app đánh giá thành công bạn nhận được 10k đánh giá hết các app được thưởng thêm 1 triệu

Bước 3: Các bạn đánh giá 5* với nội dung phụ hợp, càng dài càng tốt với từng app từ trên xuống dưới rồi chụp màn hình lại

Bước 4: Sau đó ấn vào nút NỘP ẢNH gửi ảnh phù hợp từ app như hình bên dưới của mỗi app cho bên mình kiểm tra

Nhiệm vụ 1: Tải app và làm theo yêu cầu

- Nhiệm vụ 1.1:  Tải app và đánh giá 5 sao

Danh sách các app cần tải, với mỗi app được nhận 10k, nhớ đánh giá hết để nhận thêm 2 triệu:

APP 6

APP 7

APP 8

APP 14

Lưu ý: Vì nhiệm vụ 1 rất là đơn giản nên để nhận thưởng nhiệm vụ 1 bạn phải hoàn thành nhiệm vụ 2

APP 9

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp (5 sao nha các bạn)

Tìm app và đánh giá 5sao app KTIEN: Giải trí nhận quà

1. Ấn vào nút TÌM APP sau đó tìm app như hình bên dưới và tiến hành cài đặt

Các bước:

TÌM APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp (5 sao nha các bạn)

Tải app và đánh giá 5sao app Chém hoa quả: Chơi và kiếm tiền

1. Ấn vào nút Tải APP sau đó tiến hành cài đặt

Các bước:

Tải APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp (5 sao nha các bạn)

Tải app và đánh giá 5sao app VòngXoay: Kiếm Tiền Online

1. Ấn vào nút Tải APP sau đó tiến hành cài đặt

Các bước:

Tải APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp (5 sao nha các bạn)

Tải app và đánh giá 5sao app VòngXoay: Kiếm Tiền Online

1. Ấn vào nút Tải APP sau đó tiến hành cài đặt

Các bước:

Tải APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp (5 sao nha các bạn)

Tải app và đánh giá 5sao app VòngXoay: Kiếm Tiền Online

1. Ấn vào nút Tải APP sau đó tiến hành cài đặt

Các bước:

Tải APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp (5 sao nha các bạn)

Tải app và đánh giá 5sao app VòngXoay: Kiếm Tiền Online

1. Ấn vào nút Tải APP sau đó tiến hành cài đặt

Các bước:

Tải APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp (5 sao nha các bạn)

Tải app và đánh giá 5sao app MMO kiếm tiền trực tuyến

1. Ấn vào nút Tải APP sau đó tiến hành cài đặt

Các bước:

Tải APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp (5 sao nha các bạn)

Tải app và đánh giá 5sao app MMO kiếm tiền trực tuyến

1. Ấn vào nút Tải APP sau đó tiến hành cài đặt

Các bước:

Tải APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp (5 sao nha các bạn)

Tải app và đánh giá 5sao app Vietvay: Vay tiền online nhanh

1. Ấn vào nút Tải APP sau đó tiến hành cài đặt

Các bước:

Tải APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp (5 sao nha các bạn)

Tải app và đánh giá 5sao app Vay5: Vay tiền online nhanh Nh

1. Ấn vào nút Tải APP sau đó tiến hành cài đặt

Các bước:

Tải APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp (5 sao nha các bạn)

Tải app và đánh giá 5sao app Xoay0%: Vay tiền online  nhanh

1. Ấn vào nút Tải APP sau đó tiến hành cài đặt

Các bước:

Tải APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp (5 sao nha các bạn)

Tải app và đánh giá 5sao app MMO kiếm tiền trực tuyến

1. Ấn vào nút Tải APP sau đó tiến hành cài đặt

Các bước:

Tải APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp (5 sao nha các bạn)

Tải app và đánh giá 5sao app MMO kiếm tiền trực tuyến

1. Ấn vào nút Tải APP sau đó tiến hành cài đặt

Các bước:

Tải APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp (5 sao nha các bạn)

Tải app và đánh giá 5sao app MMO kiếm tiền online đổi thẻ

1. Ấn vào nút Tải APP sau đó tiến hành cài đặt

Các bước:

Tải APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp (5 sao nha các bạn)

Tìm app và đánh giá 5sao app Vay0%: Vay Tiền Online Nhanh

1. Ấn vào nút TÌM APP sau đó tìm app như hình bên dưới và tiến hành cài đặt

Các bước:

TÌM APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

Lưu ý: App nằm trong top 10 các bạn lướt xuống là thấy hoặc chọn 4,5 sao trở lên thì nằm trong top 5
3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp 

Tìm app và đánh giá 5sao app Kiếm Tiền Online Không Cần Vốn

1. Ấn vào nút TÌM APP sau đó tìm app như hình bên dưới và tiến hành cài đặt

Các bước:

TÌM APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp 

Tìm app và đánh giá 5sao app Hỗ trợ tài chính VayKhongLai

1. Ấn vào nút TÌM APP sau đó tìm app như hình bên dưới và tiến hành cài đặt

Các bước:

TÌM APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp 

Tìm app và đánh giá 5sao app Kiếm Tiền Online - vay333 vay9

1. Ấn vào nút TÌM APP sau đó tìm app như hình bên dưới và tiến hành cài đặt

Các bước:

TÌM APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp 

Tìm app và đánh giá 5sao app Mling: Đọc báo kiếm tiền

1. Ấn vào nút TÌM APP sau đó tìm app như hình bên dưới và tiến hành cài đặt

Các bước:

TÌM APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

3. Mở app lên và thực hiện đăng ký ví VNPAY

Tải app và làm theo hướng dẫn để nhận 500k

1. Ấn vào nút TẢI APP sau đó tiến hành cài đặt 

Các bước:

TẢI APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Thực hiện định danh trên ví VNPAY, sau đó chụp ảnh màn hình gửi anh tương tự bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 10K

4. Liên kết ngân hàng với ví VNPAY thành công và nạp 10k, chụp ảnh liên kết thành công nhận 485.000 VNĐ.

GỬI NGAY NHẬN 485K

3. Sau khi cài đặt xong các bạn đánh giá 5sao với nội dung phù hợp 

Tìm app và đánh giá 5sao app Tìm mã giảm giá

1. Ấn vào nút TÌM APP sau đó tìm app như hình bên dưới và tiến hành cài đặt

Các bước:

TÌM APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn chụp màn hình app bạn đã cài đặt và gửi ảnh tương tự hình bên dưới

GỬI NGAY NHẬN 5K

4. Chụp màn nội dung đã đánh giá rồi gửi hình tương tự hình bên dưới để nhận thưởng
Đánh giá 5 sao với nội dung phù hợp

GỬI NGAY NHẬN 5K

2. Sau khi hoàn thành bước trên các bạn đánh giá 5sao, copy y chang nội dung sau và đánh giá 

Tải app và đánh giá 5sao app với nội dung theo yêu cầu

1. Ấn vào nút Tải APP > Đăng ký nhận quà > Cài đặt app
Lưu ý: Ai đã tải rồi thì phải cập nhập thành công như ảnh bên dưới ( hiện chứ Mở )

Các bước:

Tải APP

3. Sau khi đánh giá xong các bạn vào app > Nhập số điện thoại  > Nhập Otp > Tạo mật khẩu > Nhập thông  tin, mã khuyến mãi các bạn nhập 0888520070 > Sau đó chụp màn hình như hình bên dưới để nhận thưởng

GỬI NGAY NHẬN 5K

GỬI NGAY NHẬN 5K

Nội dung:
Nhap( O 8 8 8  5 2 0 0 7 0 ) nhận 8OOk
Lưu ý: Copy đúng từng chứ từng dấu cách đoạn chứ màu đen in đậm. Sau đó chụp màn hình như hình bên dưới.
Chưa cài đặt momo:
Đã cài đặt momo vào Chplay cập nhập:

Vào CHPLAY

2. Sau đó khi hoàn thành bước trên các bạn vào lại cửa hàng CHPLAY  đánh giá 5sao, copy y chang nội dung sau và đánh giá 

Tải app Cashzine và làm theo các bước sau

1. Ấn vào nút Tải APP tiền hành tải app > Mở app lên > vào mục Tôi > Đăng Nhập bằng google hoặc face >
Vào mục nhập mã lời mời và nhập mã 5973120 > sau khi nhập xong chụp màn hình lại

Các bước:

Tải APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn vào app > Nhập số điện thoại  > Nhập Otp > Tạo mật khẩu > Nhập thông  tin, mã khuyến mãi các bạn nhập 0911309281 > Sau đó chụp màn hình như hình bên dưới để nhận thưởng

GỬI NGAY NHẬN 5K

GỬI NGAY NHẬN 5K

Nội dung:
Nhập( 5 9 7 3 1 2 0 ) để nhận 8000 xu
Copy đúng từng chứ từng dấu cách đoạn chứ màu đen. Sau đó chụp ảnh màn hình lại gửi bên dưới
2. Sau đó khi hoàn thành bước trên các bạn vào lại cửa hàng CHPLAY  đánh giá 5sao, copy y chang nội dung sau và đánh giá 

Tải và làm theo các bước sau

1. Ấn vào nút Tải APP tiền hành tải app > Mở app lên > vào mục Tôi > Đăng Nhập ngay bằng google hoặc face >
Vào mục nhập mã lời mời và nhập mã 14415677 > sau khi nhập xong chụp màn hình lại

Các bước:

Tải APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn vào app > Nhập số điện thoại  > Nhập Otp > Tạo mật khẩu > Nhập thông  tin, mã khuyến mãi các bạn nhập 0911309281 > Sau đó chụp màn hình như hình bên dưới để nhận thưởng

GỬI NGAY NHẬN 5K

GỬI NGAY NHẬN 5K

Nội dung:
Nhập( 1 4 4 1 5 6 7 7 ) để nhận 30. 000 xu
Copy đúng từng chứ từng dấu cách đoạn chứ màu đen. Sau đó chụp ảnh màn hình lại gửi bên dưới
2. Sau đó khi hoàn thành bước trên các bạn vào lại cửa hàng CHPLAY  đánh giá 5sao, copy y chang nội dung sau và đánh giá 

Tải Readward và làm theo các bước sau

1. Ấn vào nút Tải APP tiền hành tải app > Mở app lên > vào mục Tôi > Đăng Nhập ngay bằng google hoặc face >
Vào mục nhập mã lời mời và nhập mã 55339090 > sau khi nhập xong chụp màn hình lại

Các bước:

Tải APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn vào app > Nhập số điện thoại  > Nhập Otp > Tạo mật khẩu > Nhập thông  tin, mã khuyến mãi các bạn nhập 0911309281 > Sau đó chụp màn hình như hình bên dưới để nhận thưởng

GỬI NGAY NHẬN 5K

GỬI NGAY NHẬN 5K

Nội dung:
Nhập( 5 5 3 3 9 0 9 0  ) để nhận 50. 000 xu
Copy đúng từng chứ từng dấu cách đoạn chứ màu đen. Sau đó chụp ảnh màn hình lại gửi bên dưới
2. Sau đó khi hoàn thành bước trên các bạn vào lại cửa hàng CHPLAY  đánh giá 5sao, copy y chang nội dung sau và đánh giá 

Tải và làm theo các bước sau

1. Ấn vào nút Tải APP tiền hành tải app > Mở app lên > vào mục Tôi > Đăng Nhập ngay bằng google hoặc face >
Vào mục nhập mã lời mời và nhập mã 61501712 > sau khi nhập xong chụp màn hình lại

Các bước:

Tải APP

2. Sau khi cài đặt xong các bạn vào app > Nhập số điện thoại  > Nhập Otp > Tạo mật khẩu > Nhập thông  tin, mã khuyến mãi các bạn nhập 0911309281 > Sau đó chụp màn hình như hình bên dưới để nhận thưởng

GỬI NGAY NHẬN 5K

GỬI NGAY NHẬN 5K

Nội dung:
Nhập( 6 1 5 0 1 7 1 2) để nhận 50. 000 xu
Copy đúng từng chứ từng dấu cách đoạn chứ màu đen. Sau đó chụp ảnh màn hình lại gửi bên dưới

Làm theo các bước sau

1. Ấn vào nút Nhận nhiệm vụ  sau đó
- Bước 1: Theo Dõi và Tim tất cả sản phẩm trong shop tại hai trang Shopee, Lazada
- Bước 2: Chụp ảnh màn hình và nộp nhiệm vụ

Làm như hai hình hướng dẫn bên dưới

Các bước:

2. Sau khi cài đặt xong các bạn vào app > Nhập số điện thoại  > Nhập Otp > Tạo mật khẩu > Nhập thông  tin, mã khuyến mãi các bạn nhập 0911309281 > Sau đó chụp màn hình như hình bên dưới để nhận thưởng

Nhận nhiệm vụ

GỬI NGAY NHẬN 5K

- Theo dõi và Tim tất cả sản phẩm shopee

Nhận nhiệm vụ

GỬI NGAY NHẬN 5K

- Theo dõi và Tim tất cả sản phẩm Lazada

Làm theo các bước sau

1. Ấn vào nút Nhận nhiệm vụ  sau đó
- Bước 1: Theo Dõi và Tim tất cả các video 
- Bước 2: Chụp ảnh màn hình và nộp nhiệm vụ

Làm như hai hình hướng dẫn bên dưới

Các bước:

Nhận nhiệm vụ

GỬI NGAY NHẬN 5K

- Theo dõi và Tim tất cả sản video TikTok

Nhận nhiệm vụ

GỬI NGAY NHẬN 5K

- Theo dõi và Like video youtube

 Các bạn làm theo hướng dẫn nhé:

Bước 1. Bấm nút TÌM ỨNG DỤNG phía dưới:

TÌM ỨNG DỤNG

Bước 4:  Sau khi đăng xong các bạn chụp màn hình như bên dưới, sau đó làm mấy nhiệm vụ khác xong ấn vào nộp nhiệm vụ để gửi

Nhớ tìm đúng tên đúng logo

Bước 2. Kéo xuống dưới tìm ứng dụng "Vay Tiền Online - Vay tiền Online nhanh- Vay tiền" và tải ứng dụng

Bước 3: Sau khi tải xong các bạn đánh giá ứng dụng 5* với nội dung phù hợp với app càng dài càng tốt:

Làm tới bước này các bạn nhận được 5k, làm thêm nhiệm vụ 2 để nhận 10k

 Các bạn làm theo hướng dẫn nhé:

Bước 1. Bấm nút TÌM ỨNG DỤNG phía dưới:

TÌM ỨNG DỤNG

Bước 3: Sau khi tải xong các bạn đánh giá ứng dụng 5* với nội dung phù hợp với app càng dài càng tốt:

Bước 4:  Sau khi đăng xong các bạn chụp màn hình như bên dưới, sau đó làm mấy nhiệm vụ khác xong ấn vào nộp nhiệm vụ để gửi

Nhớ tìm đúng tên đúng logo

Bước 2. Kéo xuống dưới tìm ứng dụng "Báo vui 24h - Đọc báo kiếm tiền và kiếm tiền

 Các bạn làm theo hướng dẫn nhé:

Bước 1. Bấm nút TÌM ỨNG DỤNG phía dưới:

TÌM ỨNG DỤNG

Bước 3: Sau khi tải xong các bạn đánh giá ứng dụng 5* với nội dung phù hợp với app càng dài càng tốt:

Bước 4:  Sau khi đăng xong các bạn chụp màn hình như bên dưới, sau đó làm mấy nhiệm vụ khác xong ấn vào nộp nhiệm vụ để gửi

Nhớ tìm đúng tên đúng logo

Bước 2. Kéo xuống dưới tìm ứng dụng "Vay Tiền Online - Vay tiền Online nhanh- Vay tiền

 Các bạn làm theo hướng dẫn nhé:

Bước 1. Bấm nút TÌM ỨNG DỤNG phía dưới:

TÌM ỨNG DỤNG

Bước 3: Sau khi tải xong các bạn đánh giá ứng dụng 5* với nội dung phù hợp với app càng dài càng tốt:

Bước 4:  Sau khi đăng xong các bạn chụp màn hình như bên dưới, sau đó làm mấy nhiệm vụ khác xong ấn vào nộp nhiệm vụ để gửi

Nhớ tìm đúng tên đúng logo

Bước 2. Kéo xuống dưới tìm ứng dụng "Vay Tiền Online - Vay tiền Online nhanh- Vay tiền

Tải app và đăng ký theo hướng dẫn video

(Nhiệm vụ này mất khoảng 5 phút và nhận được 500k

Bước 1: Tải app TCBank tại đây (bắt buộc)

Bước 2: Đăng ký và xác minh như hướng dẫn video

TÌM APP

+ 10.000 Đ

Tìm app và đánh giá 5sao Vay Tiền Online

Các bước:

1. Ấn vào nút TÌM APP sau đó lướt xuống dưới tìm app đúng logo ( app nằm trong top 10) .
3. Đánh giá nội dung phù hợp với app, sau đó chụp màn hình lại 

Nội dùng càng dài càng tốt

Lưu ý: Nếu không tìm thấy app thì chọn 4,5 * trở lên để tìm nhé

2. Tiến hành cài đặt app

( Bắt buộc phải ấn vào nút TÌM APP để tìm app)

+ 10.000 Đ

Tải và đánh giá 5sao VayTienNhanh

Các bước:

1. Tải app Vay Tiền Online logo như trên, đánh giá 5 sao trên CHplay.

TẢI

2. Đánh giá nội dung phù hợp với app, sau đó chụp màn hình lại 

Nội dung càng dài càng tốt

+ 10.000 Đ

Tìm app và đánh giá 5sao app vòng xoay may nắm

Các bước:

1. Ấn vào nút TÌM APP sau đó lướt xuống dưới tìm app đúng logo ( app nằm trong top 10) .
3. Đánh giá nội dung phù hợp với app, sau đó chụp màn hình lại 

Nội dùng càng dài càng tốt

Lưu ý: Nếu không tìm thấy app thì chọn MỚI trở lên để tìm nhé

2. Tiến hành cài đặt app

TÌM APP

+ 10.000 Đ

Tải và đánh giá 5sao kiếm tiền online

Các bước:

1. Tải app Kiếm Tiền Online logo như trên, đánh giá 5 sao trên CHplay.

TẢI

2. Đánh giá nội dung phù hợp với app, sau đó chụp màn hình lại 

Nội dung càng dài càng tốt

+ 10.000 Đ

Tải và đánh giá 5sao vòng xoay kiếm tiền

Các bước:

1. Tìm và Tải app Kiếm Tiền Online logo như trên, đánh giá 5 sao trên CHplay.

Tìm app

2. Đánh giá nội dung phù hợp với app, sau đó chụp màn hình lại 

Nội dùng càng dài càng tốt

+ 200.000 Đ mỗi ngày

CHƠI GAME KIẾM TIỀN MỖI NGÀY
(Mỗi ngày các bạn vào đây chơi đủ 30 game các bạn sẽ nhận được 200k)

Các bước:

1. Tải app Báo vui 24h logo như trên, đánh giá 5 sao trên CHplay.

TẢI

2. Đánh giá nội dung phù hợp với app, sau đó chụp màn hình lại 

Nội dùng càng dài càng tốt

+ 200.000Đ mỗi ngày

CHƠI GAME KIẾM TIỀN MỖI NGÀY 
( Bạn sẽ nhận được 200k mỗi ngày khi chơi đủ 30 game )

Các bước: 

1. Bấm vào nút LÀM NHIỆM VỤ, mỗi ngày các bạn vào đây bấm vào nút này để làm nhiệm vụ

LÀM NHIỆM VỤ

2. Bấm vào nút chơi ngay để chơi game
3. Các bạn chơi một tí sẽ xuất hiện chứ nhận, sau đó ấn vào chứ "nhận"
4. Cứ lướt xuống cuối trang và chụp màn hình lại là được, các bạn chơi đủ 30 game (nếu trùng nhau vẫn chơi chụp màn hình có ngày giờ để phân biệt)

Lưu ý: Chơi các game còn lại tương tự, chơi đủ 30 game để nhận quà, nếu trùng nhau thì vẫn chơi như thường nhé

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN TIỀN

NỘP NGAY

Android
IOS
Techcombank
MB Bank
Cake
Tnex

Hệ điều hành thiết bị của bạn

Chiến dịch bạn đã đăng ký

Bước 1: Tải app CAKE (bắt buộc)

TẢI NGAY (ANDROID

TẢI NGAY (IOS)

ĐĂNG KÝ NGAY (ANDROID

NHẬN 500K TỪ CAKE  (JSC)

Bước 1: Ấn vào ĐĂNG KÝ NGAY Tải app CAKE (bắt buộc)

Bước 2: Đăng ký và xác minh mở tài khoản thành công và đăng nhập lại 
Bước 3: Sau khi đăng ký và xác minh mở tài khoản thành công và đăng nhập lại các bạn điền vào form để xác nhận nhé 

Xác Nhận

Tải app và đăng ký mở tài khoản thành công va đăng nhập 

(Nhiệm vụ này mất khoảng 5 phút và nhận được 500k

Bước 1: Tải app VPB tại đây (bắt buộc)

Bước 2: Đăng ký và xác minh mở tài khoản thành công và đăng nhập lại 

Bước 3: Sau khi đăng ký và xác minh mở tài khoản thành công và đăng nhập lại các bạn điền vào 
vào form để xác nhận nhé 

Xác Nhận

Bước 1: Ấn vào ĐĂNG KÝ NGAY Tải app TNEX (bắt buộc)

Bước 2: Đăng ký và xác minh mở tài khoản thành công và đăng nhập lại 
Bước 3: Sau khi đăng ký và xác minh mở tài khoản thành công và đăng nhập lại các bạn điền vào 
vào form để xác nhận nhé 

Xác Nhận

NHẬN 500K TỪ TNEX ( MSB)

Bước 1: Ấn vào ĐĂNG KÝ NGAY Tải app MB (bắt buộc)

Bước 2: Đăng ký và xác minh mở tài khoản thành công và đăng nhập lại 
Bước 3: Sau khi đăng ký và xác minh mở tài khoản thành công và đăng nhập lại các bạn điền vào 
vào form để xác nhận nhé 

Xác Nhận

NHẬN 500K TỪ MBBANK

Tải app và đăng ký theo hướng dẫn video

(Nhiệm vụ này mất khoảng 5 phút và nhận được 500k

Bước 1: Tải app Momo phía dưới (bắt buộc)

Bước 2: Đăng ký và xác minh như hướng dẫn video

ĐĂNG KÝ NGAY

TÌM APP

+ 10.000 Đ

Tìm app và đánh giá 5sao app vòng xoay may nắm

Các bước:

1. Ấn vào nút TÌM APP sau đó lướt xuống dưới tìm app đúng logo ( app nằm trong top 10) .
3. Đánh giá nội dung phù hợp với app, sau đó chụp màn hình lại 

Nội dùng càng dài càng tốt

Lưu ý: Nếu không tìm thấy app thì chọn 4,5 * trở lên để tìm nhé

2. Tiến hành cài đặt app

( Bắt buộc phải ấn vào nút TÌM APP)

Lưu ý: Nếu không tìm thấy app thì chọn 4,5 * trở lên để tìm nhé

+ 10.000 Đ

Tìm app và đánh giá 5sao Vòng xoay kiếm tiền

Các bước:

1. Ấn vào nút TÌM APP sau đó lướt xuống dưới tìm app đúng logo ( app nằm trong khoảng 20 app đầu) .

TÌM APP

3. Đánh giá nội dung phù hợp với app, sau đó chụp màn hình lại 

Nội dung càng dài càng tốt

2. Tiến hành cài đặt app

NGÂN HÀNG BẠN ĐÃ MỞ TÀI KHOẢN THÀNH CÔNG

Bạn mở thành công Ngân Hàng nào thì vào đây điền thông tin nhé, điền để xác nhận nhận thưởng.

Ngân hàng TechComBank

XÁC NHẬN

Ngân hàng MbBank

XÁC NHẬN

Ngân hàng Ocb 

XÁC NHẬN

Ngân hàng TNEX ( MSB )

XÁC NHẬN

Ngân hàng CAKE ( VpBank )

XÁC NHẬN

NHẬP THÔNG TIN NGÂN HÀNG TECHCOMBNAK ĐỂ NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN

Dùng thiết bị Android để đăng ký Techcombank
Dùng thiết bị IOS để đăng ký Techcombank

Hệ điều hành thiết bị của bạn

NHẬP THÔNG TIN NGÂN HÀNG MBBANK ĐỂ NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN

Dùng thiết bị ANDROID để đăng ký MBBANK
Dùng thiết bị IOS để đăng ký MBANK

Hệ điều hành thiết bị của bạn

NHẬP THÔNG TIN NGÂN HÀNG CAKE ĐỂ NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN

Dùng thiết bị ANDROID để đăng ký CAKE
Dùng thiết bị IOS để đăng ký CAKE

Hệ điều hành thiết bị của bạn

NHẬP THÔNG TIN NGÂN HÀNG OCB ĐỂ NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN

Dùng thiết bị ANDROID để đăng ký OCB
Dùng thiết bị IOS để đăng ký OCB

Hệ điều hành thiết bị của bạn

NHẬP THÔNG TIN NGÂN HÀNG TNEX ĐỂ NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN

Dùng thiết bị ANDROID để đăng ký TNEX
Dùng thiết bị IOS để đăng ký CAKE

Hệ điều hành thiết bị của bạn

( Bắt buộc phải ấn vào nút TÌM APP)

Lưu ý: Nếu không tìm thấy app thì chọn 4,5 * trở lên để tìm nhé

+ 10.000 Đ

Tìm app và đánh giá 5sao kiếm tiền online

Các bước:

1. Ấn vào nút TÌM APP sau đó lướt xuống dưới tìm app đúng logo ( app nằm trong khoảng 10 app đầu) .

TÌM APP

3. Đánh giá nội dung phù hợp với app, sau đó chụp màn hình lại 

Nội dung càng dài càng tốt

2. Tiến hành cài đặt app

( Bắt buộc phải ấn vào nút TÌM APP)

Lưu ý: Nếu không tìm thấy app thì chọn 4,5 * trở lên để tìm nhé

+ 10.000 Đ

Tìm app và đánh giá 5sao Báo Vui 24h

Các bước:

1. Ấn vào nút TÌM APP sau đó lướt xuống dưới tìm app đúng logo ( app nằm trong khoảng 10 app đầu) .

TÌM APP

3. Đánh giá nội dung phù hợp với app, sau đó chụp màn hình lại 

Nội dung càng dài càng tốt

2. Tiến hành cài đặt app

+ 10.000 Đ

Tải và đánh giá 1sao app Easy vay

Các bước:

1. Ấn vào nút TẢI NGAY để Tải app Easy vay logo như trên

TẢI NGAY

2. Đánh giá 1 sao với nội dung bất kỳ sao đó chụp màn hình lại

+ 10.000 Đ

Tải và đánh giá 1sao app CashVN

Các bước:

1. Ấn vào nút TẢI NGAY để Tải app CashVn logo như trên

TẢI NGAY

2. Đánh giá 1 sao với nội dung bất kỳ sao đó chụp màn hình lại

+ 10.000 Đ

Tải và đánh giá 1sao app MOMO VAY

Các bước:

1. Ấn vào nút TẢI NGAY để Tải app VayNhanhPro logo như trên

TẢI NGAY

2. Đánh giá 1 sao với nội dung bất kỳ sao đó chụp màn hình lại

+ 10.000 Đ

Các bước:

1. Ấn vào nút TẢI NGAY để Tải app Mozadong logo như trên

TẢI NGAY

2. Đánh giá 1 sao với nội dung bất kỳ sao đó chụp màn hình lại

ĐÁNH GIÁ APP OVAY1 SAO 

+ 10.000 Đ

Tải và đánh giá 5sao TÌM MÃ GIẢM GIÁ

Các bước:

1. Tải app Vay Tiền Online logo như trên, đánh giá 5 sao trên CHplay.

TẢI

2. Đánh giá nội dung phù hợp với app, sau đó chụp màn hình lại 

Nội dung càng dài càng tốt

+ 10.000 Đ

Tìm app và đánh giá 5sao app vòng xoay may nắm

Các bước:

1. Ấn vào nút Tải APP sau đó tải app
3. Đánh giá nội dung phù hợp với app, sau đó chụp màn hình lại 

Nội dùng càng dài càng tốt

2. Tiến hành cài đặt app

Tải APP

Nộp ngay

( Bắt buộc phải ấn vào nút TÌM APP)

Lưu ý: Nếu không tìm thấy app thì chọn 4,5 * trở lên để tìm nhé

+ 10.000 Đ

Tìm app và tải app

Các bước:

2. Tại ô tìm kiếm, tím kiếm từ khoá: Vay tiền online nhanh

TÌM APP

3. Đánh giá nội dung phù hợp với app, sau đó chụp màn hình lại 

Nội dung càng dài càng tốt

2. Tiến hành cài đặt app
Xoay0%: Vay tiền online nhanh
1. Mở ứng dụng của hàng CH Play lên .
Tìm kiếm từ khoá trên
3. Trong kết quả tìm kiếm hãy tải ứng dụng như logo 
4. Sau khi cài xong xuất hiện chứ "mở" chụp màn hình rồi gửi về cho mình để bên mình kiếm trả và đối soát gửi thưởng.

GỬI NGAY NHẬN 10K

Lưu ý: Gửi full tấm ảnh chụp màn hình không cắt và sửa

( Bắt buộc phải ấn vào nút TÌM APP)

Lưu ý: Nếu không tìm thấy app thì chọn 4,5 * trở lên để tìm nhé

+ 10.000 Đ

Tìm app và tải app

Các bước:

2. Tại ô tìm kiếm, tím kiếm từ khoá: Kiếm tiền online 

TÌM APP

3. Đánh giá nội dung phù hợp với app, sau đó chụp màn hình lại 

Nội dung càng dài càng tốt

2. Tiến hành cài đặt app
Ktien: Giải trí nhận quà
1. Mở ứng dụng của hàng CH Play lên .
Tìm kiếm từ khoá trên
3. Trong kết quả tìm kiếm hãy tải ứng dụng như logo 
4. Sau khi cài xong xuất hiện chứ "mở" chụp màn hình rồi gửi về cho mình để bên mình kiếm trả và đối soát gửi thưởng.

GỬI NGAY NHẬN 10K

Lưu ý: Gửi full tấm ảnh chụp màn hình không cắt và sửa