Hãy trả lời câu hỏi sau để tiếp tục kiếm tiền:

Dân tộc chiếm tỉ lệ lớn nhất ở Việt Nam là dân tộc nào ?

A

Ede

B

H Mông

C

Dao

D

Dân tộc kinh

E

Thái

F

Mường

G

Tày

🔔 Số điện thoại 093***234 rút thành công 4.000.000đ về ví momo 

Chúc mừng bạn nhận được 10.000 VNĐ, hãy chơi thêm 10 phút để nhận thêm 10.000  VNĐ

Câu trả lời không chính xác vui lòng chọn lại